Địa chỉ: Tầng 4-5 Tòa nhà Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên - Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3577 2269 | Fax: (04)3577 2279